Látogatóink száma

We have 14 guests online

Login FormThere are no translations available.

2015-ben indul az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, röviden a tanfelügyelet rendszere, amelynek során ötévenként sor kerül minden pedagógus, intézményvezető és intézmény tanfelügyeleti ellenőrzésére és értékelésére. A tanfelügyeleti látogatások várhatóan legkésőbb 2015 márciusában kezdődnek meg, az első évben közel 30 ezer pedagógus pedagógiai-szakmai értékelésére, köztük néhány száz igazgató ellenőrzésére kerülhet sor. A 2015-ben bevezetésre kerülő tanfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos legfontosabb előírásokat A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: rendelet) 145−159. §-ai tartalmazzák. Ezek alapján tekintsük át, mely pedagógusoknak és intézményvezetőknek kell számolniuk azzal, hogy szerepelni fognak a tanfelügyelet 2015. évi ellenőrzési tervében!

Read more...

There are no translations available.

Alábbiakban tájékoztatjuk a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzések, valamint a pedagógusminősítési eljárások és minősítő vizsgák (a továbbiakban: tanfelügyeleti ellenőrzések és pedagógusminősítési eljárások) várható ütemezéséről, továbbá az ezekkel kapcsolatos intézményi, intézményvezetői feladatokról.

Read more...

There are no translations available.

Tisztelt tagság!
 Ingyenes továbbképzési lehetőség!

Read more...

There are no translations available.

Tisztelt Szakértő Kollégak!

Az 2014. évben elvégzett képzések, valamint az ennek keretében lezajlott minősítés alapján Mesterpedagógus fokozatba léptek az ezeket teljesítő szakértők. Ennek alapján szakértőként közreműködnek a 2015-ben esedékes pedagógiai-szakmai ellenőrzések, valamint a pedagógusminősítési eljárások és minősítővizsgák (a továbbiakban tanfelügyeleti ellenőrzések és pedagógus minősítési eljárások) lebonyolításában, továbbá egyéb szakértői feladatok ellátásában.

Read more...

There are no translations available.

Tisztelt Kolléga!

A 2014/2015. tanévben folytatódik a pedagógus-életpályamodell bevezetése, a pedagógusminősítési rendszer fejlesztése.
Mindez az Oktatási Hivatal által gondozott TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében valósul meg. A Hivatal 2014 nyarán – az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezette kutatócsoport közreműködésével – megkezdte a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokhoz kapcsolódó minősítési eszközök és eljárások kidolgozását.

A program sikeres megvalósítása elképzelhetetlen azon pedagógusok aktív részvétele nélkül, akik az elmúlt évtizedekben nevelési-oktatási módszerek kidolgozóiként, megújítóiként, tudományos kutatások és fejlesztési projektek résztvevőiként, az innovációban élen járó intézmények vezetőiként, tankönyvszerzőként, taneszköz-fejlesztőként meghatározó szereplői voltak a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának.Azok jelentkezhetnek a programra, akik legalább 14 év pedagógiai szakmai gyakorlattal rendelkeznek, munkájukat jellemzi az innováció, továbbá a mesterpedagógusoktól, kutatótanároktól elvárható tevékenységek: program-, tananyag-, taneszköz-fejlesztés, intézményi vagy más keretek között zajló kutatási, fejlesztési programokban való részvétel, szervezett tudásmegosztás.A jelentkezők egy elektronikus kérdőív kitöltésével mutatják majd be tevékenységüket, pályájuk legfontosabb eredményeit. A kérdőív a   http://www.t-tudok.hu/pedagogusminosites_online_kerdoiv/ oldalon érhető el, kitöltésére 2014. november 24-ig van lehetőség.

Read more...