Látogatóink száma

We have 97 guests online

Login FormThere are no translations available.

 2014. február 28. 

Link:http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-emberi-eroforrasok-miniszteriumanak-kozlemenye-20140228

Videó:   http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/harmincezer-pedagogus-jelentkezhet-a-minositesre-a-kovetkezo-tanevben 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 10. § (1) bekezdése alapján az oktatásért felelős miniszter 2014. február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.  

Read more...

There are no translations available.

Megnyílt az elektronikus felület, ahová feltölthetik portfóliójukat azok a pedagógusok, akiknek legalább 14 év szakmai gyakorlatuk, továbbá szakvizsgájuk van. Ha 2014. április 30-ig megteszik ezt, akkor 2015. január 1-jével az ideiglenes Pedagógus II. fokozatba kerülnek.

A 2012/2013. tanév során az Oktatási Hivatal gyakorló pedagógusok, szakértők és kutatók közreműködésével a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta a pedagógusminősítés eszközrendszerének alapjait. A Hivatal szakértői az ágazat hazai és külföldi tapasztalatait egyaránt figyelembe vették és felhasználták, így a kompetenciaalapú értékelés illeszkedik a pedagógiai munka minősítésének legkorszerűbb nemzetközi gyakorlatához.

Read more...

There are no translations available.

 http://www.magyarhirlap.hu/garantalt-fizetesemelesek

 Magyar Hírlap - Pintér Balázs- 2014. január 21. kedd

Potsay Csaba szakértő szerint nagy szükség volt a pedagógus-életpályamodell bevezetésére.

Nincs szükségük külső segítségre a pedagógusoknak a minősítésüknél figyelembe vett portfóliójuk összeállításához az Oktatási Hivatal szerint. Kerekes Balázs, a hivatal projektigazgatója erről úgy nyilatkozott a távirati irodának, sajnálatos, hogy „megannyi téves, a valóságtól távol álló értesülés látott napvilágot”, pedig minden lehetséges információt és segítséget megad a szaktárca.

Potsay Csaba közoktatási szakértő lapunknak kifejtette, hogy noha 2013 szeptemberében mindenki Pedagógus I. fokozatba került, a legalább tizennégy év munkatapasztalattal és szakvizsgával rendelkezők – minősítési eljárás nélkül – a magasabb bérezéssel járó Pedagógus II. kategóriába lépnek. Potsay Csaba hangulatkeltésnek nevezte, hogy akár húsz-harminc évre visszamenőleg kérnének óravázlatokat. Hangsúlyozta, tíz tanóra, illetve foglalkozás tervét kell feltölteni, és ezek akár az előző hónap letanított óráiról is készülhetnek.

Read more...

There are no translations available.

Itt található:  http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop318_minosegfejl/projekthirek/szakertoi_kepzesek_tajekoztato/

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírja a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és a pedagógusok minősítési rendszerének működtetését. A pedagógusok minősítésében, illetve a tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolításában szakértőként azok vehetnek részt, akik az Oktatási Hivatal által kifejlesztett továbbképzések sikeres elvégzését követően jelentkeznek, majd felkerülnek az Országos szakértői névjegyzék pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületére.

Read more...

There are no translations available.

Az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott két kiadvány azért jött létre, hogy segítse a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint a minősítésben és az ellenőrzésben részt vevő szakértők munkáját. Jövőre több ezer próbaminősítés és próbaellenőrzés tapasztalatai alapján véglegesíti a két rendszert az Oktatási Hivatal.

A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta a pedagógusminősítés, a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében pedig a pedagógiai-szakmai ellenőrzés eszközrendszerének alapjait.

Az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány a 326/2013. (VIII. 30.) számú kormányrendelet gyakorlatba ültetését, a rendeletben foglaltak értelmezését és alkalmazását szolgálja.

Az Országos tanfelügyelet – Kézikönyv általános iskolák számára című összeállítás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendeletnek megfelelően a pedagógiai-szakmai ellenőrzés általános iskolára kidolgozott standardjait tartalmazza.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (pdf)
Országos tanfelügyelet – Kézikönyv általános iskolák számára (pdf)