Látogatóink száma

We have 26 guests online

Login FormThere are no translations available.

Két új rendszer, a tanfelügyelet és a tantárgygondozás is elindul 2013 őszétől az iskolák és a pedagógusok munkájának segítésére, amelyek egymástól függetlenül, ám egymást segítve, más-más apparátussal működnek majd – mondta el a Magyar Nemzetnek Hoffmann Rózsa.

Read more...

There are no translations available.

A jelen előterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a) –b), e), h)-j), r), t) pontjában kapott felhatalmazások alapján a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név- és címerhasználatáról szóló miniszteri rendelet kiadását kezdeményezi a tárca.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (továbbiakban: Nkt.) az Országgyűlés 2011. december 19-ei ülésnapján fogadta el. Az Nkt. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényhez képest keret jellegű szabályozást tartalmaz. A törvény főszabály szerint 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, jelentős mértékben ettől az időponttól kezdődően már felváltja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) szabályozását.  A Kt-ban foglalt szabályozás végrehajtásához kapcsolódóan nevelési-oktatási intézmények működésének részletes szabályait jelenleg a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet szabályozza. Az Nkt. 2012. szeptember 1-jei hatályba lépése miatt vált indokolttá egy, a nevelési-oktatási intézmények működését újra szabályozó miniszteri rendelet kiadása. A rendelet az Nkt. hatályba lépéséhez igazodva főszabály szerint 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

A nevelési-oktatási intézmények működésének részletes szabályozását jelen előterjesztés mellékletét képező jogszabály hajtja végre. Az Nkt. fentebb hivatkozott keret jellege miatt a miniszteri rendeleti szintű szabályozás sok olyan elemet tartalmaz, amelyek korábban a Kt-ban, vagyis az ágazati törvényben kerültek szabályozásra.

A miniszteri rendelet a korábbi rendelethez képest további új szabályozási elemeket is tartalmaz. Ezek vagy az Nkt. elfogadásával kerültek be az óvodai ellátás, az alap- és középfokú oktatás rendszerébe, vagy a korábbi rendelethez képest részletesebb szabályozásukra kerül sor.  (pl. hat és nyolc évfolyammal működőd gimnáziumokban folyó nevelés-oktatás indítására vonatkozó, az egész napos iskolai, a két tanítási nyelvű iskolai nevelés-oktatásra vonatkozó részletszabályok, a független vizsgabizottság előtti vizsga részletszabályai, a pedagógiai szakmai ellenőrzések szabályai, a tanulók fizikai állapotának felméréséhez kötődő iskolai feladatok, a köznevelési hídprogram megszervezése, a vendégtanulói jogállás rendezése, a intézményi tanács működése).

Felhívjuk  a figyelmet, hogy a 78. oldaltól lesz izgalmas az anyag!

A nevelési-oktatási intézményekben lefolytatható szakmai ellenőrzések szabályai, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vevő szakértők tevékenysége folytatásának szakmai feltételeiről van szó.

- Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés megszervezésének és lebonyolításának általános szabályairól

- Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés lefolytatásának szabályai

- Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vevő szakértők tevékenysége folytatásának szakmai feltételei

Read more...

There are no translations available.

Az iskolák állami kezelését a nyáron létrejövő intézményfenntartó központ koordinálja majd, amely várhatóan Klebelsberg Kunó egykori kultuszminiszter nevét viseli majd.

Read more...